Disclaimer

1.    In deze disclaimer wordt verstaan onder:
–       De eigenaar: de eigenaar van de website
–       Gebruik(en): alle denkbare handelingen
–       Gebruiker: bezoeker van de website
–       De content: alle in de website aanwezige inhoud

2.    Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.    De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.    De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.    Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

Werken met Lizzit: makkelijk, professioneel & bespaart kosten

Contact of Demo?

Wil je meer weten over Lizzit? Of wil je graag een demo? Stuur ons dan direct een bericht.

Begin te typen en druk Enter om te zoeken